Przebudowa budynku WDK w Żelistrzewie

„Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie” Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
„Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie” Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”  Całość inwestycji wynosi 1 418 215 zł.

Wybierz interesujący układ