Przebudowa drogi w Mrzezinie ul. Łąkowa, Akacjowa i Topolowa

Przebudowa drogi w Mrzezinie ul. Łąkowa, Akacjowa i Topolowa w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej”

Łączna długość dróg: 555 mb, w tym:

– ul. Łąkowa: długości ca 390 m i szerokości zmiennej 4-5 m;
– ul. Topolowa i Akacjowa: długości ca 165 m i szerokości 5 m;

Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni

Wartość zadania:  328.237,- zł brutto

Wybierz interesujący układ