Punktu Pomocy Rodzinie Gminy Puck informuje

W związku z zaistniała sytuacją, specjaliści Punktu Pomocy Rodzinie Gminy Puck, nadal będą udzielać porad telefonicznych,

zgodnie z poniższym harmonogramem.

Informujemy również, że nastąpiła zmiana numeru telefonu oraz godzin udzielania porad prawnych.

 

Poniedziałek

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii – 507 899 213

16:00 – 18:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii – 502 032 420

Wtorek

14:00 – 16:00 – porady prawne dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy – 791 888 668

Środa

15:00 – 19:00 – konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu oraz ofiar przemocy – 501 559 569

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)

13:00 – 17:00 – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających  i ich rodzin – 609 458 428

 

Prosimy, aby dzwonić tylko w wyznaczone dni i godziny.

Kamila Dettlaff – Inspektor ds. alkoholowych

 

Wybierz interesujący układ