Odbiór – rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leśniewo

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leśniewo”

H2OPTIM” Sp. z o.o. Sp. k. 62–002 Suchy Las / k. Poznania.

Wykonanie robót do dnia 30 września 2014 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 14 listopada 2014 r. Cena 3,5 mln brutto.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Categories: foto,Inwestycje,Leśniewo,PRIORYTET,Unia Europejska,video