Sesja Rady Gminy Puck 10.10.2014

Przewodniczący Rady Gminy Puck

Uprzejmie zawiadamiam, że L Sesja Rady Gminy Puck odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku /piątek/ o godz. 15,30  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLVIII  i XLIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck.
 1. Wręczenie stypendiów uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 • Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Puck.
 • Informacja o stanie ochrony środowiska w Gminie Puck.
 1. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2014-2024;
  • zmian w budżecie gminy na rok 2014;
  • uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Żelistrzewo;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Brudzewie;
  • wyrażenia na sprzedaż, w formie bezprzetargowej  mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Leśniewo, Gmina Puck;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w miejscowości Łebcz, gmina Puck;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rzucewie, obręb geodezyjny Osłonino;
  • zatwierdzenia taryfy opłaty za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich;
  • projekt stawek podatkowych.
 3. Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad sesji.                                                             

 Przewodniczący Rady Gminy

        Kazimierz Czernicki

Wybierz interesujący układ