Sięgnij po sukces!

Szanowni Państwo,

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pucku organizuje 11 maja 2018 r. Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Sięgnij po sukces” i jest adresowana przede wszystkim do aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością i ich pracodawców.

W siedzibie Inspektoratu przy ul. Elizy Orzeszkowej 3 od 10 do 13 eksperci będą udzielali porad i służyli informacjami dotyczącymi projektów, których celem jest przełamywanie barier w pracy i życiu codziennym. Od specjalistów z ZUS będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie są inne świadczenia. Będzie również można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Pracodawcy, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić dowiedzą się o działaniach ZUS w ramach prewencji rentowej i wypadkowej czy świadczeniach pozwalających utrzymać zdolność do pracy mimo szczególnych wymagań zdrowotnych. Będzie też można spotkać się z przedstawicielami lokalnych instytucji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku, Puckiego Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” i Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Pucku.

ULOTKA – Sięgnij po Sukces.pdf

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński

plakat-A3_DOzN_DRUK_01

Wybierz interesujący układ