Spotkanie partnerów projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10

Dnia 21 listopada  w Urzędzie Gminy Puck odbyło się spotkanie partnerów projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 – partnerstwo Gminy Puck”, gdzie Gmina Puck jest liderem Partnerstwa. Na spotkaniu omówiono postępy prac u poszczególnych Partnerów oraz wyjście Gminy Władysławowo z partnerstwa.  Nabór wniosków na powyższy projekt ogłoszono do dnia 9 stycznia 2017 roku.

Wybierz interesujący układ