Spotkanie sołtysów gminy Puck

W dniu 26.01.2018r. w urzędzie gminy odbyło się spotkanie sprawozdawcze z sołtysami. Na zebraniu obecni byli sołtysi z Gminy Puck, Komendant Policji, pracownicy urzędu. Na spotkaniu omówiono następujące sprawy:

– wydatki za 2017 rok w sołectwach,

– nowa ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– zmiany w wywozie śmieci,

– współpraca z Komendą Powiatową Policji,

Wybierz interesujący układ