Spotkanie z dyrektorami szkół

9 listopada 2017 r. odbyło się  inauguracyjne spotkanie Pomorskiej Sieci Dyrektorów Powiatu Puckiego. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie. W spotkaniu oprócz dyrektorów szkół i placówek wzięli udział włodarze samorządu powiatowego i gminnego pan Tomasz Herrmann wicestarosta Powiatu Puckiego i Tadeusz Puszkarczuk Wójt Gminy Puck, przedstawiciele samorządów zajmujący się oświatą w powiecie pani naczelnik  Iwona Domachowska i pani Barbara Miłkowska dyrektor ZOPO w Gminie Puck.Koordynator Pomorskich Sieci Dyrektorów CEN w Gdańsku pani Krystyna Żelich – Tarczyńska, która omówiła „Organizację i funkcjonowanie zespołu samokształceniowego/Sieci współpracy. Sieć tworzą dyrektorzy szkół podstawowych, zespołów przedszkolno – szkolnych, szkół ponadgimnazjalnych typu liceum, technikum  i szkół branżowych działających na terenie Gmin  Powiatu Puckiego. Są to osoby z różnym stażem pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki.  Wszyscy pozytywnie i z optymizmem przyjęli propozycję współpracy. Wypracowano diagnozę potrzeb uczestników co przełoży się na plan pracy naszej grupy. Głównym celem Sieci jest współpraca, dzielenie się doświadczeniem, dobrą praktyką i wspomaganie w codziennej pracy.Mam przyjemność być koordynatorem  Sieci Dyrektorów naszego powiatu,  kolejne spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2017 r.

 

Wybierz interesujący układ