Browsing: Rada Gminy

Rada Gminy

https://www.youtube.com/watch?v=VQkYIErnh5s https://www.youtube.com/watch?v=c3Qeo_NhQv8 https://www.youtube.com/watch?v=cN9fuP43AcQ Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych…
Rada Gminy

25 stycznia 2018 roku. Po 41 latach pracy pani Krystyna Gierwatowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu zakończyła pracę…
Rada Gminy

https://www.youtube.com/watch?v=jfPQgUyrZDg&feature=youtu.be Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 20.10.2016 r. do dnia 24 11 2016 r..pdf Uchwała Nr XXVIII.101.16…
Rada Gminy

W dniach 2-5 czerwca odbyły się obchody jubileuszowe 25 lecia Gminy Puck. Głównym wydarzeniem obchodów była uroczysta sesja Rady Gminy, która odbyła…
Rada Gminy

https://www.youtube.com/watch?v=Ts1EV1iaGuw&feature=youtu.be Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Puck w dniu 31 marca 2016 r..pdf Uchwała Nr XVIII.13.16 - udzielenie pomocy finansowej dla…

Wybierz interesujący układ