Umowa na budowę kanalizacji w Leśniewie etap II

Zadanie dla II etapu przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 12,6 km, tłocznej 2,6 km, przyłączy 3,1 km oraz 11 kpl tłoczni ścieków z zagospodarowaniem. Kanalizacja z Leśniewa włączona jest do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mechowie.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA –HYDROINSTAL Sp. z o.o. z Bolszewa.

Wartość II etapu wynosi 8,3 mln zł, termin wykonania: do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Wybierz interesujący układ