Otwarcie Domu Dziennego „Senior – Wigor” w Pucku

Dnia 25 listopada br. nastąpiło otwarcie Dziennego Domu Opieki „Senior Wigor” w Pucku.  Powiat Pucki otrzymał na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Senior – Wigor”. Z programu będą mogły skorzystać osoby niepracujące w wieku 60+. W domu Senior – Wigor będą mogły spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą w nim pomieszczenia do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu, a także bibliotekę, sprzęt RTV oraz komputery z dostępem do Internetu. Seniorom zapewnione będą także ciepłe posiłki. Dom dziennej opieki nad seniorami w Pucku powstał przy ul. Żarnowieckiej 5. Znajdzie się w nim miejsce dla 20 osób. Prowadzącym Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie prowadził kwalifikację dla osób z terenu Gminy Puck do pobytu w Domu Dziennym „Senior – Wigor”, rozpocznie swoje działania od 04.12.2015 r.

Więcej informacji o zasadach finansowania, kwalifikacji i rekrutacji oraz funkcjonowania Domu pod adresem:

http://przystan.e-ngo.pl/dom-seniora/regulamin/

02_2015-11-25

03_2015-11-25

04_2015-11-25

06_2015-11-25

07_2015-11-25

08_2015-11-25

11_2015-11-25

13_2015-11-25

Wybierz interesujący układ