V edycja Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS

Dnia 28 listopada 2014 r. w ramach obchodów „Światowego Dnia Walki z AIDS 2013” w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu puckiego pod hasłem „Nie Daj Szansy AIDS”, który zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Pucki, Wójt Gminy Puck, Burmistrz Miasta Puck, Burmistrz Miasta Władysławowa oraz Burmistrz Miasta Jastarnia.

Konkurs miał na celu nabywanie wiedzy oraz utrwalenie bezpiecznych i pozytywnych zachowań wobec zagrożeń jakie niosą uzależnienia w kontekście HIV/AIDS, przede wszystkim poprzez promowanie zachowań, które zapobiegają uzależnieniom oraz zakażeniom HIV, postaw odpowiedzialności za własne życie oraz szacunek wobec siebie i innych, zainspirowanie i integrowanie środowisk szkolnych do działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i uzależnień.

W konkursie wzięło udział 9 grup teatralnych złożonych z maksymalnej liczby uczestników do 10 osób z 5 szkół gimnazjalnych i 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu puckiego, w sumie 79 uczniów z 9 szkół.

Konkurs odbył się w odrębnej kategorii dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych:

I – sze  miejsce Gimnazjum im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

II-gie miejsce Gimnazjum im. Pawła Góry w Mrzezinie

III – cie miejsce Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I – sze  miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku

II – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie

III – miejsce Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

Podczas konkursu zorganizowano również punkt informacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Pucku wyposażony w materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6091579881455632561]

Wybierz interesujący układ