VIII Mistrzostwa Lekkoatletyczne w kategorii „OLDBOY” Gminy Puck p.n. „Powroty na bieżnie, rzutnie i skocznie”

 1. Cel imprezy

  • Propagowanie i popularyzacja aktywności ruchowej, jako zdrowego stylu życia wśród starszej generacji mieszkańców Ziemi Puckiej, poprzez powroty na bieżnie, skocznie i rzutnie
  • Wyłonienie najlepszych lekkoatletów i lekkoatletek w kategorii weteranów w Gminie Puck
  • Integracja miłośników lekkiej atletyki starszego pokolenia

2. Organizator i współorganizator

  • Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
  • Rada Gminna LZS w Pucku, Gospodarz – LZS Połczyno

3. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się 25 maja 2014 roku (niedziela) o godz. 14.00 na boisku sportowym w Połczynie (rzut młotem o godz.: 13 00)

 

Więcej informacji na stronie: www.oksitpuck.pl

Wybierz interesujący układ