Wizyty studyjna w Gminie Puck

W ramach nowej edycji projektu „Wizyty studyjne w Gdyni” w latach 2015-2018 odbędzie się 9 wizyt studyjnych i 3 staże indywidualne dla 110 uczestników z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

Celem projektu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej. Projekt przekazuje uczestnikom polskie doświadczenie w zakresie działania samorządu lokalnego, instytucji publicznych, mediów i organizacji pozarządowych oraz systemu edukacji.

Wizyta studyjna to 11-dniowa wizyta grupy składającej się z 12 osób – uczestników projektu – w Gdyni. Wizyta ma służyć bezpośredniej wymianie doświadczeń oraz prezentacji polskich osiągnięć na przykładzie działalności lokalnych organizacji i instytucji. W trakcie każdej wizyty uczestnicy odwiedzają szereg organizacji, spotykają się z działaczami, studentami i przedstawicielami samorządu lokalnego.

Staże Indywidualne to 14-dniowa wizyta 5-ciu najbardziej aktywnych uczestników wizyt studyjnych w danym roku. Podczas pobytu w Gdyni uczestnicy odbędą staż w wybranych przez siebie organizacjach pozarządowych lub instytucjach publicznych.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Gdynia.

opracowanie : Centrum Współpracy Młodzieży

Wybierz interesujący układ