Wniosek o dofinansowanie wymiany nieefektywnego źródła ciepła

Szanowni Mieszkańcy!
Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie wymiany nieefektywnego źródła ciepła
na kotły proekologiczne.
O dotację ubiegać się może każdy mieszkaniec Gminy Puck, który rozpocznie wymianę
nieefektywnego źródła ciepła po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą. Dotacja na
zakup nowego źródła ciepła wynosi 50 % udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie
więcej niż 2000 zł.
Przyznaną dotację można przeznaczyć na zakup kotła gazowego, kotła olejowego, kotła
elektrycznego, pompy ciepła, kotła na ekogroszek, spełniającego wymogi klasy 5 i ecodesign
oraz kotła na pellet drzewny.

Poniżej znajdą Państwo Uchwałę Rady Gminy Puck oraz wniosek wraz z niezbędnymi
załącznikami. Wniosek można składać w Biurze Obsługi Interesanta, przesłać pocztą na adres
Urzędu Gminy, a także wrzucić do skrzynek korespondencyjnych znajdujących się przy
Urzędzie.

Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania środków budżetowych, przyznanych
na ten cel w danym roku budżetowym. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność
złożonych wniosków.

 

Wybierz interesujący układ