Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 5.09.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Z zasobu nieruchomości Gminy Puck przeznacza się do sprzedaży i dzierżawy następujące nieruchomości:  PLIK DO POBRANIA

Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Gruntami tutejszego Urzędu, pokój nr 15. TEL. KONT. 58/ 673 56 14.

Wybierz interesujący układ