Wykonanie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w Swarzewie przy ul. Władysławowskiej

„Wykonanie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w Swarzewie przy ul. Władysławowskiej”

– sieć wodociągowa Ø110 PE – 214 mb

– sieć kanalizacyjna Ø200 PCV – 168 mb

Wykonawca: Zakład Wodno–Kanalizacyjny Marian Marszall z Krokowej.

Koszt powyższych robót wyniósł 51.000,- zł brutto.

Categories: foto,Inwestycje,Swarzewo