Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelistrzewo

Urząd Gminy Puck w dniu 12.08.2013r. dokonał odbioru zadania „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelistrzewo”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonawcą była firma: MAGIC GARDEN z siedzibą 88-170 Pakość. Kwota zrealizowanych robót to 25 830 zł.

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6017683502092541393]