Zagospodarowanie centrum wsi Strzelno

  1. Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 22x44m

  2. Wykonanie ogrodzenia wysokości 4 m wokół całego boiska

  3. Wykonanie odwodnienia boiska

  4. Wykonanie dojazdu do boiska oraz miejsc postojowych

  5. Montaż elementów małej architektury (kosze i ławki)

    Kwota inwestycji 338.250,- zł Termin zakończenia do 15 maja 2015 r.

bosiskostzrelno bosiskostzrelno zagospodarowanie

Categories: Inwestycje,PRIORYTET,Strzelno