Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych treści uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Urząd Gminy Puck zaprasza mieszkańców Gminy Puck do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie treści nowej „uchwały antysmogowej poza miastami” Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Jej aktualna treść jest do pobrania pod następującym linkiem:

Uchwała antysmogowa poza miastami

Prosimy o zapoznanie się z jej zapisami i przesłanie uwag najpóźniej do dnia 14.08.2020 na adres adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu lub też ustnie do protokołu bądź też pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Warto podkreślić, że m.in. w wyniku przesłanej przez Urząd Gminy Puck korespondencji dotyczącej poprzedniej wersji wskazanej uchwały nastąpiły znaczące zmiany jej treści tj.

  1. uchwała od sezonu grzewczego 2020/2021 wprowadza zakaz spalania flotokoncentratów, mułów, najgorszego miału, węgla brunatnego, mokrego drewna także w formie mieszanek oraz paliw pochodnych, co będzie miało bardzo korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz czystość naszego środowiska;
  2. do 2035 uchwała zakłada likwidację instalacji zasilanych paliwami stałymi (piece węglowe – tzw. kopciuchy) ale tylko tam gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej;
  3. uchwała dopuszcza instalowanie niskoemisyjnych (ekologicznych) kotłów na paliwo stałe w miejscach bez dostępu do sieci ciepłowniczej;
  4. uchwała dopuszcza wykorzystanie kominków gdy te będą spełniały standardy niskoemisyjne oraz gdy ich eksploatacja nie będzie uciążliwa dla sąsiadów, również w miejscach z dostępem do sieci ciepłowniczej.

 

Wybierz interesujący układ