Prezentacja ze spotkania informacyjnego Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Puck

Wójt Gminy Puck informuje o zakończeniu prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck.

Dokument został przygotowany w ramach projektu „Poprawa stanu środowiska w gminie Puck – Opracowanie Planu Niskoemisyjnej” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dla gminy dokumentem, mającym wpływ na lokalną gospodarkę energetyczną i ekologiczną. W ramach projektu przeprowadzona została bazowa inwentaryzacja emisji CO2 na terenie gminy Puck, która pozwoliła określić główne obszary i sektory emitujące do atmosfery najwięcej gazów cieplarnianych.

Efektem końcowym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających efektywność energetyczną.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina oraz indywidualni mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowania m.in. na termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6093775349445955265]

image002

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6093139594932115969]

Prezentacja ze spotkania 15.12.2014 – pobierz

 

amt_partner_plakat_uzupe__nione_miejsce_spotkania_druk_01

Wybierz interesujący układ