Zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych PIT

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy Gminy Puck

Zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych PIT. Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych w około 38 % trafiają do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania.

Płać podatek w gminie Puck

Jeżeli gmina Puck jest miejscem, w którym mieszkasz i w którym chcesz żyć coraz wygodniej i bezpieczniej, rozlicz PIT w swojej gminie – w ten sposób przekażesz część podatku na jej rozwój.

Nie musisz być zameldowany w gminie Puck, by znaczna część Twojego podatku zasiliła jej budżet. Wystarczy, że mieszkasz w gminie. Twój podatek ma wpływ na poprawę warunków Twojego życia – budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, unowocześnianie szkolnictwa, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

Jak płacić podatek w gminie Puck ?

Wystarczy na pierwszej stronie w części B zeznania podatkowego wpisać faktyczny aktualny adres zamieszkania ( nie zameldowania ), oraz dołączyć wypełniony formularz aktualizacyjny ZAP – 3. W ten sposób wspieramy okolicę, w której mieszkamy, a więc wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość.

Pragnę podziękować, że wybrali Państwo gminę Puck na miejsce swojego zamieszkania. Gmina Puck jest naszą wspólną wartością. To od nas wszystkich zależy jak się będzie rozwijać.

 

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                   Tadeusz Puszkarczuk

                                                                                     Wójt Gminy Puck

Wybierz interesujący układ