Aktualność do projektu pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Tytuł:

Zakup dla każdego z 75 Uczestnika projektu po 1 komplecie tuszy do drukarek atramentowych typu HP 6100 oraz zakup po 1 komplecie tonerów do drukarek sieciowych w OKI 531 dn w 4 Gimnazjach Publicznych Gminy Puck.

Treść:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Gmina Puck w ramach zaoszczędzonych środków dokonała zakupu dla każdego Uczestnika projektu po 1 komplecie tuszy do drukarek atramentowych HP 6100 oraz po 1 komplecie tuszy do drukarek sieciowych OKI 531 dn znajdujące się w 4 Gimnazjach Publicznych Gminy Puck.

Dostawa ww. materiałów eksploatacyjnych do drukarek ma zakończyć się w I dekadzie września 2015 r.

W tej sprawie wykonawca będzie się kontaktował z każdym uczestnikiem osobiście.

Zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

.

Wykonawcą jest firma:

NOVICOM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

Tel. +48 22 379 79 01, Fax. +48 22 379 79 10

NIP 524-27-78-651

Regon: 361265718

tel. + 48 22 379 79 01

fax. +48 22 379 79 10

mail: serwis@novicom.pl

Wybierz interesujący układ