ANKIETA ANONIMOWA – dotycząca chęci uczestnictwa w kursach zawodowych w Gminie Puck

W związku z zamiarem ubiegania się o środki na finansowanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Puck, Wójt Gminy zwraca się z prośbą o wypełnienie dostępnej na stronie internetowej ankiety. Anonimowa ankieta pozwoli na weryfikację potrzeb szkoleniowych wśród mieszkańców Gminy Puck.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Puck.

Wybierz interesujący układ