Budowa drogi ul. Żytniej w Mrzezinie

W dniu 14 września 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Żytniej w Mrzezinie”, które obejmuje wykonanie m.in.:

  1. jezdni o szer. 4,5 – 5,0 m o nawierzchni bitumicznej dług. ca 400 mb,
  2. chodnika o szer. 2,0 m – 1,25 z kostki betonowej,
  3. zjazdów na posesje z kostki betonowej,
  4. odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz studni chłonnych,
  5. przebudowy sieci wodociągowej – likwidacja istniejącej sieci z azbestocementu oraz budowa nowej sieci dług. ca 423 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, hydranty,
  6. odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 o dług. 18m oraz 3 przykanalików,
  7. docelowej organizacji ruchu – przestawienie oznakowania pionowego,
  8. wycinkę kolidujących drzew wraz z frezowaniem oraz nasadzenia zastępcze w ilości 4 sztuk.

 

Wykonawcą zadania jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni, cena za wykonanie robót wynosi 1,75 mln zł.

Wymagany termin na wykonanie robót budowlanych: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wybierz interesujący układ