• Gmina
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelistrzewo – etap II

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelistrzewo – etap II

Gmina Puck odebrała zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelistrzewo – etap II”.

Przedsięwzięcie wykonane zostało w ramach zadania: „Poprawa efektywności wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – kanalizacja deszczowa w Żelistrzewie”.

Drugi etap inwestycji obejmował wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od zbiornika retencyjnego (wykonanego w I etapie) poprzez przewiert pod torami – do ul. Różanej, w tym: przewiert sterowany ca 110 mb; rurociąg z rur polietylenowych w wykopie umocnionym ca 54 mb; rurociąg z rur polietylenowych ca 22 mb oraz studnie Ø1200 – 5 szt.

Wykonawcą robót była firma HYDRO-MAG Sp. z o.o. z Garcza.

Wartość robót II etapu wyniosła 1,1 mln zł brutto.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content