Search
Close this search box.

Dokonano odbioru zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leśniewie II etap”

Dokonano odbioru zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leśniewie II etap” o dług. 18,5 km z przyłączami (575 szt.) oraz 7 tłoczniami ścieków. Wartość umowna 8,9 mln zł, współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Łącznie z I etapem, zakończonym w ubiegłym roku, w Leśniewie wykonano 33 km sieci, 845 przyłączy, 8 tłoczni ścieków.

Wartość całego zadania (I i II etap) to ca 15 mln zł.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: