Search
Close this search box.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrzezino

Inwestycja dofinansowana w ramach projektu: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino? w ramach działania 2.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach? oś priorytetowa II ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu? Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020.

Wykonawca robót budowlanych:

?WODKAN-GRZENKOWICZ?  Spółka z o.o. 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17

Termin realizacji:  18 stycznia 2019 r. –  31 lipca 2020 r.

cena:   7,6 mln zł brutto

Zakres zadania:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami o dług. ca 8,1 km,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o dług. 1,1 km;
  3. Budowa tłoczni ścieków ? 3 kpl.
Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: