Search
Close this search box.

Cyfrowa Gmina

 

 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” którego środki pochodzą z Funduszu Unii Europejskiej,
Gmina Puck otrzymała grant w wysokości 812070 zł. Dzięki tym środkom będzie można
zakupić
m. in. laptopy, komputery, skanery , sprzęt do serwerowni . Pracownicy zostaną również
przeszkoleni z cyberbezpieczeństwa. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa urzędowych
systemów teleinformatycznych. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych

skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-
19.

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: