Darmowe maseczki dla Mieszkańców

Szanowni mieszkańcy gminy Puck,

W  związku decyzją Ministra Zdrowia o przydziale maseczek  ochronnych dla  mieszkańców Gminy Puck od dnia 15.03.2021 r. rozpocznie się bezpłatne wydawanie
4 masek na osobę.

Maseczki będą wydawane mieszkańcom wsi przez ich sołtysa.

Wybierz interesujący układ