Search
Close this search box.

E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck…

W dniu 1 marca 2012 roku w sali Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, który m.in. pogratulował wszystkim zebranym zakwalifikowania się i wzięcia udziału w niniejszym projekcie.

Podkreślił, że podstawową rolą Gminy jest m.in. praca na rzecz jej mieszkańców oraz wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego regionu i  w związku z tym , została podjęta decyzja o realizacji projektu, którego celem jest przeciwdziałanie problemom wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Puck. W dalszej części spotkania omówione zostały korzyści, warunki i obowiązki wynikające z uczestnictwa w projekcie. Następnie prowadzenie spotkania zostało przekazane przedstawicielowi firmy Fundacja Gospodarcza Pro Europa, który omówił warunki udziału w szkoleniu z obsługi komputera i Internetu. Na zakończenie wszyscy Uczestnicy wzięli udział w teście badającym poziom wiedzy z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: