• Gmina
  • Mieszkańcy
  • Finał Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Finał Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Dnia 27 listopada 2015 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu puckiego, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Powiatu Puckiego, Wójt Gminy Puck, Burmistrz Miasta Puck, Burmistrz Miasta Władysławowa oraz Burmistrz Miasta Jastarni.

Współorganizatorami zadania byli: Starostwo Powiatowe w Pucku, Urząd Gminy Puck, Urząd Miasta Puck, Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, Urząd Miasta Jastarni, Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku, jak również I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku.

Celem konkursu było wzmocnienie fundamentów edukacyjno-informacyjnych w zakresie HIV/AIDS, a także kształtowanie właściwych postaw wpływających na poprawę jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 6 szkół gimnazjalnych oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne. Wszystkie grupy zaprezentowały wysoki poziom artystyczny.

Jury w składzie: p. Aleksandra Lange, p. Elżbieta Sikora-Jędrzejewska, p. Karolina Gaffke oraz p. Łukasz Brandys przyznało nagrody dla następujących szkół:

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce ? Publicznemu Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie

II miejsce ? Gimnazjum im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

III miejsce ? Publicznemu Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce ? Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

II miejsce ? I Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Pucku

Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy dyplomy oraz interesujące upominki.

Wszystkie grupy otrzymały również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku.

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a przede wszystkim szkołom z terenu naszej Gminy i dziękujemy za udział w konkursie.

06_2015-11-272

12_2015-11-272

15_2015-11-272

27_2015-11-273

28_2015-11-272

29_2015-11-27

35_2015-11-271

36_2015-11-272

40_2015-11-272

 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content