Gmina Puck dokonała odbioru zadania pn. „Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Swarzewie”

Gmina Puck dokonała odbioru zadania pn. „Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Swarzewie”. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Polnej. Powierzchnia zabudowy wykonanego obiektu wynosi 320,51 m2, powierzchnia użytkowa 270,33 m2, kubatura 1.673,06 m3

Zakres inwestycji obejmował wykonanie m.in.:

  • budynku remizy ze wszystkimi urządzeniami z nim związanymi, w tym: instalacje wod.-kan., c.o., elektroenergetyczne, teletechniczne,
  • przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowę elektrycznego przyłącza kablowego (usunięcie kolizji),
  • zagospodarowanie terenu, w tym: miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy z częścią pieszo-jezdną, tereny zielone, oświetlenie terenu.

Wykonawcą zadania była firma „BUDREM-RYBAK” Sp. z o.o., Sp. K. z Luzina

 

Roboty wykonano w okresie od marca do października 2020 r.

Obiekt oddano do użytkowania przed terminem umownym.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł brutto 1,2 mln zł.

Wybierz interesujący układ