Gmina Puck kontynuuje wsparcie zdalnej edukacji.

 

Dzięki kolejnemu wsparciu, otrzymanemu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina Puck zakupiła 145 szt. tabletów marki Huawei T5 oraz 4 szt. laptopów marki Asus, które będą służyć wsparciu procesu zdalnego nauczania oraz pomogą w realizacji programu nauczania we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Puck. Urządzenia zostały już przekazane najbardziej potrzebującym uczniom wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Puck.

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej to 124 990,00 zł.

 

Wybierz interesujący układ