• Gmina
  • Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!

„Od wielu lat PLGR pozyskuje środki finansowe, które przekazuje na projekty lokalnej społeczności, dlatego na cele dot. opracowania kolejnej Lokalnej Strategii chcielibyśmy zapytać Państwa – przyszłych projektodawców, a także mieszkańców obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie (obszar wszystkich gmin Powiatu Puckiego) o projekty, które będziecie chcieli realizować w nowej LSR lub oczekujecie, że takie projekty zostaną przygotowane przez instytucje, inne podmioty.

Pod linkiem znajdziecie Państwo dwie ankiety, pierwsza adresowana jest do przedsiębiorców, rolników, a także osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą, druga ankieta jest adresowana do mieszkańców, NGO oraz instytucji samorządowych. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu dosłownie kilka, kilkanaście minut, a nam pozwoli lepiej zaplanować wydatkowanie środków, które służyć powinny rozwojowi całego obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim którzy wypełnili ankietę dotyczącą diagnozy obszary oraz priorytetowych kierunków rozwoju. Do biura PLGR trafiło przeszło 320 ankiet, zgromadzony materiał jest poddawany analizie przez Zespół roboczy ds. Lokalnej Strategii Rozwoju i w miarę możliwości zostanie uwzględniony w LSR.”

 

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Firmy
https://forms.gle/XJjbX4Yh8BuRBdx38

Mieszkańcy
https://forms.gle/th8NQWv7YtLVt1Wg9

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content