Search
Close this search box.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Gmina Puck dzięki #FunduszeEuropejskie EU pozyskała 738 000,00 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 246 szt. nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.  W dniu 5 września 2022 Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk przekazał sprzęt przedstawicielom ustawowym uczniów – dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania od zaraz.

Kolejne laptopy zostały przekazane rodzicom obdarowanych dzieci w dniach od 5 do 9 września 2022.

Jednocześnie Urząd Gminy Puck pragnie poinformować, ze wnioski osób, które nie zostały poinformowane droga telefoniczna o terminie odbioru laptopa oraz podpisania umowy darowizny, niestety nie zostały pozytywnie zweryfikowane i nie zakwalifikowały się do programu.

Projekt został sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku ze wsparciem z REACT-EU.

 

 

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: