• Edukacja
  • I Gminny Kongres Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych

I Gminny Kongres Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych

12 maja 2023 roku odbył się I Gminny Kongres Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych, zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łebczu. Kongres, który zainicjowała pani Monika Ochendal, nauczycielka języka polskiego, gromadził przedstawicieli jedenastu szkół z całej Gminy Puck.

Dzień pełen inspiracji rozpoczął się od prezentacji multimedialnych Samorządów Uczniowskich reprezentujących różne szkoły naszej Gminy. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi osiągnięciami, sukcesami oraz innowacyjnymi inicjatywami, które realizowane są w ich szkołach.

Po sekcji prezentacji, uczestnicy wzięli udział w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez panią Monikę Ochendal. Warsztaty miały na celu stworzenie atmosfery sprzyjającej budowaniu więzi oraz umożliwienia lepszej pracy zespołowej pomiędzy uczniami.

Kolejnym punktem programu było wprowadzenie do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ, a następnie uczniowie podjęli się wyzwania związanego z pracą nad projektami proekologicznymi. W wyniku kreatywnej burzy mózgów powstały pomysły takie jak „Daj drugie życie ubraniom”, „Szanuj wodę, chroń przyrodę”, „Środowisko ponad wszystko”, „EKOzielnik”, „Bionawóz” oraz „Międzyszkolna gra terenowa”.

Wydarzenie kończyło się prezentacją wyników prac zespołowych, podczas której uczestnicy wybrali projekt, który zostanie zrealizowany w kolejnym roku szkolnym 2023/2024. Kongres zakończyła pani Beata Mieczkowska, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łebczu, dziękując wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i kreatywność.

Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń, pomysłów oraz nawiązaniem nowych relacji pomiędzy uczniami różnych szkół. W efekcie tej współpracy powstały ciekawe i wartościowe projekty proekologiczne, które mają szansę wpłynąć na podniesienie świadomości ekologicznej i zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży oraz lokalnej społeczności.

Gminny Kongres Samorządów Szkół Podstawowych to nie tylko forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, ale także platforma dla uczniów do rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych, kreatywności oraz poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie. To wydarzenie przyczyniło się do rozwoju demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów na poziomie szkolnym i międzyszkolnym, stwarzając warunki do aktywności społecznej i proekologicznej.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content