• Gmina
  • Ukraina
  • INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY

ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

(PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy
muszą posiadać:
 prawidłowe oznakowanie (chip);
 ważne szczepienie na wściekliznę;
 wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta
towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do
Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.
Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt
funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji
Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.
W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej
należy wypełnić wniosek o:
1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest
państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
lub
2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby
przekraczającej granicę.
Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane
i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.
Po wykonaniu procedur zostaną Państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem
legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego.
W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce
przeznaczenia (tymczasowego pobytu) w Polsce konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do
wyznaczonego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego miejscowo Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii, gdzie zostaną Państwo poinformowani o dalszych procedurach (lista

wyznaczonych miejsc znajduje się pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/-handel-w-ue

Link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z danymi kontaktowymi innych Państw Członkowskich, do kontaktu w sytuacji gdy obywatele Ukrainy chcą wyjechać ze zwierzęciem (do 5 sztuk) z Polski do innych państw członkowskich UE bez wymaganej dokumentacji:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych

UA_Adresy-lecznic_PIW

ulotka UA

ulotka PL

ulotka EN

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content