Inteligentne alarmowanie w OSP Leśniewo

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniewie uruchomili w swojej remizie system E-remizaTV i jako pierwsi w Gminie Puck zrobili to na tzw. dużym ekranie. System ten składa się z monitora o dużej rozdzielczości i komputera z systemem Android podłączonego do internetu. W chwili otrzymania alarmu ze Stanowiska Kierowania PSP w Pucku, na monitorze wyświetlają się następujące informacje: adres miejsca zdarzenia, opis tego co się wydarzyło, mapę, na której zaznaczono cel wyjazdu i odległość, a także zestawienie strażaków, którzy przybędą na alarm i ich odległość od remizy. Dane te spływają do aplikacji E-remizaTV, poprzez mobilną wersję aplikacji E-remiza, którą posiadają wszyscy druhowie na swoich smartfonach. Dzięki temu osoby, które przybędą do remizy, wiedzą na kogo muszą jeszcze poczekać i jakie uprawnienia posiadają strażacy, którzy przybyli do remizy. Aplikacja na monitorze, jak i te na smartfonach, uruchamiają się zanim jeszcze druhowie usłyszą dźwięk swojej syreny. Dzięki temu inteligentnemu alarmowaniu, skraca się czas wyjazdu jednostki a strażacy po przybyciu do remizy mają komplet informacji potrzebnych im do wyjazdu.

Druhowie, również korzystają w swoim samochodzie z tabletu na którym zainstalowane jest oprogramowanie Terminal-ST. Pozwala ono na określanie pozycji samochodu przez GPS i wyświetlanie jej w Stanowisku Kierowania PSP w Pucku, automatyczne wyznaczanie trasy dojazdu, czy przesyłanie zdjęć jednym kliknięciem. Ponadto dowódca wozu widzi również w programie podział obszarów leśnych na oddziały i położenie najbliższych hydrantów. Dzięki modułowi STATUSY, zmniejszono do minimum ilość informacji przekazywanych drogą radiowo. Pozwala to na lepszą komunikację, szczególnie podczas zdarzeń, w których udział bierze duża liczba zastępów.

Leśniewscy strażacy otrzymali od sponsorów monitor z zestawem montażowym, komputer z systemem android i tablet. Koszt licencji użytkowania wyżej wymienionych programów dla wszystkich jednostek OSP w gminie puck, pokrył Urząd Gminy w Pucku.

Informacje szczegółowe:

-E-remiza TV: https://www.e-remiza.pl/index.php/aplikacja-na-tv/

-E-remiza mobilna: https://www.e-remiza.pl/index.php/aplikacja-mobilna/

-Terminal-ST: https://www.swdst.pl/terminalst/

CAM00145 CAM00146

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content