Każdej wiosny, już od 23 lat, rozkwitające żonkile zwiastują zbliżające się obchody Pól Nadziei

 

Każdej wiosny, już od 23 lat, rozkwitające  żonkile zwiastują zbliżające się obchody Pól Nadziei, Niestety, w tym roku sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia przeprowadzenie akcji w znanej dotychczas formie plenerowej , tym samym zostały odwołane wszelkie działania związane z wydarzeniem, które powodowały gromadzenie się osób .

Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o opiece paliatywnej . Dziś, w sytuacji nowego zagrożenia zdrowia, temat wsparcia najciężej chorych wymaga debaty publicznej, dlatego postanowiliśmy zorganizować Wirtualne Pola Nadziei, których obchody odbędą się w dniach 18-26 kwietnia 2020.

Pragniemy zaprosić Państwa do przyłączenia się do naszej akcji, Na naszym profilu Facebook powstało specj alne wydarzenie, w którym na bieżąco zamieszczamy informacje o wszystkich prowadzonych działaniach jak koncerty online, akcje społecznościowe czy wirtualna zbiórka. Zachęcamy także do zaproszenia do udziału w obchodach i zapisania się na wydarzenie innych osób z Państwa otoczenia. Symbolem akcji niezmiennie pozostaje żonkil, dlatego mogą Państwo okazać wsparcie naszej inicjatywy np. poprzez wysłanie swojego zdjęcia z tym pięknym kwiatem na adres email: m. piotrowska@hospitium.org.

Pola Nadziei przypominają nam o niezwykle ważnej tematyce opieki paliatywnej i hospicyjnej której celem jest zapewnienie, aby człowiek u kresu życia czuł się godnie i szczęśliwie. Mamy nadzieję, że i tym razem uda nam się zjednoczyć we wspólnym działaniu na rzecz poprawy jakości życia osób, będących na swój ej ostatniej drodze.

https://www.facebook.com/donate/587883445143238/1557321681089827/

 

 

materiał archiwalny

Tomasz Iwaniuk podczas Akcji Żonkil Zespół Szkół Starzyno

Wybierz interesujący układ