Kolejne środki dla naszych mieszkańców

 Gmina Puck planuje realizację dwóch projektów dofinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Pierwszy  pn ,, Wykwalifikowani, gotowi do pracy!?? – Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck 

Obejmuje wsparciem ogółem 50 osób z terenu Gminy Puck, zarejestrowane

jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, które znajdują się

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Puck.

Całkowita wartość projektu 696 882,30 zł   

Dofinansowanie  662 038,18 zł 

Drugi projekt pn. ,,Czas zacząć działać !?? – kompleksowy program aktywizacji społeczno ? zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck

Skierowany jest do ogółem 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych i/lub biernych zawodowo. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie ww. osób zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu  877 426,20 zł

Dofinansowanie 745 812,27 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content