• Gmina
  • Konkurs „Duże Granty”

Konkurs „Duże Granty”

 

Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w Konkursie Duże Granty
organizowanym w ramach programu ,,Równać Szanse?! Jego celem jest wsparcie
projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych
miejscowości.
W konkursie możesz zdobyć dotację w wysokości do 40 tysięcy zł na realizację 12-
miesięcznego projektu w Twojej miejscowości!
Termin składania wniosków upływa 15 marca o godzinie 12:00 (w południe).

Kto może ubiegać się o dotację?
W organizowanych przez nas konkursach przyznajemy granty podmiotom z miejscowości
do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:
? organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w
KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
? powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co
najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse?;
? powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku
co najmniej jedną dotację w programie ,,Równać Szanse?.

Dlaczego warto?
Realizacja projektu to dla młodych ludzi ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi.
Razem ustalają cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają
lokalną historię, kulturę, środowisko przyrodnicze i tradycję. Mają okazję zapoznać się z
okolicznymi działaczami. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w nowych
sytuacjach. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz lokalnej społeczności.
Program Równać Szanse działa od 21 lat. Dotychczas w Programie zrealizowano ponad
3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi! Wartość
przyznanych grantów przekroczyła 40 000 000 zł!

Czas zrealizować projekt w Twojej miejscowości!
Szczegóły konkursu: www.rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

Pliki do pobrania:
– Zasady konkursu grantowego
– Wniosek
– Kryteria oceny formalnej

– Kryteria oceny merytorycznej
– Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?
? szkolimy i doradzamy na etapie składania wniosków,
? przyznajemy granty w wysokości do 40 tysięcy zł na realizację 12-miesięcznych
projektów,
? szkolimy i doradzamy w trakcie realizacji projektów,
? prowadzimy wizyty wspierające w miejscu realizacji działań,
? zapewniamy ciekawe gadżety dla uczestników projektów

Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000
mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum 15 osób, a rekomendowana
przez nas liczba to 15-20 osób.
Więcej informacji na temat konkursu: https://rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/
Dodatkowych informacji udziela Fundacja Civis Polonus telefonicznie pod numerem
+48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl;
pawel.walecki@civispolonus.org.pl oraz rownacszanse@civispolonus.org.pl.

Konkurs Duże Granty organizowany jest w ramach programu ?Równać Szanse? Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Civis Polonus. Patronem
konkursu jest ngo.pl – portal organizacji pozarządowych.

 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content