Konkurs Piękna Wieś 2016

Konkurs Piękna Wieś 2016?, zwany dalej ?Konkursem? organizowany jest w kategoriach ?Wieś? i ?Zagroda? i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach województwa pomorskiego. Organizatorami Konkursu ?Piękna Wieś 2016? są : Województwo Pomorskie , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami są : Urzędy Gmin i Starostwa Powiatowe w Województwie Pomorskim. Do udziału w konkursie w Gminie Puck akces zgłosiły

 1. Kategoria Wieś :

 1. Gnieżdżewo

 2. Rekowo Górne

 3. Mechowo

 4. Starzyński Dwór

 5. Połczyno

 6. Osłonino

 1. Kategoria Zagroda :

 1. Pan Eugeniusz Bieszke ? Sławutowo, ul. Św. Jana 16

 2. Pan Dariusz Wittstock ? Sławutowo, ul. Św. Jana 10

 3. Pan Mirosław Koss ? Gnieżdżewo, ul. Ks. Dominika 57

Zgodnie z pkt. 5 regulaminu Konkursu ?Piękna Wieś 2016?, Zarządzeniem Wójta Gminy Puck nr 84/16 z dnia 25 Maja 2016 roku powołana została komisja ds. oceny konkursu Piękna Wieś 2016 w osobach:

 1. Bartłomiej Selke ? Przewodniczący Komisji ? Urząd Gminy Puck
 2. Joanna Białk ? Członek Komisji ? Urząd Gminy Puck
 3. Paweł Korthals ? Członek Komisji ? Urząd Gminy Puck
 4. Joanna Dopke ? Członek Komisji ? PODR Puck

Zadaniem komisji było przeprowadzenie wizji lokalnej w zagrodach oraz wsiach biorących udział w konkursie ?Piękna Wieś 2016? i sklasyfikowanie ich zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny i punktacją. Komisja w dniu 30 maja br. przeprowadziła wizję w terenie bezpośrednio w poszczególnych zagrodach oraz wsiach zgłoszonych do konkursu. Doceniając nakład pracy, zaangażowanie oraz pomysłowość uczestników konkursu w swoich zagrodach, promowania aktywnego udziału społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki we wsiach, Komisja przyznała:

 1. w kategorii Wieś :

 1. miejsce sołectwo Rekowo Górne

 2. miejsce sołectwo Starzyński Dwór

 3. miejsce sołectwo Połczyno

wyróżnienia:

? sołectwo Mechowo, Gnieżdżewo, Osłonino

 1. w kategoria Zagroda :

 1. Pan Mirosław Koss ? Gnieżdżewo, ul. Ks. Dominika 57

 2. Pan Eugeniusz Bieszke ? Sławutowo, ul. Św. Jana 16

 3. Pan Dariusz Wittstock ? Sławutowo, ul. Św. Jana 10

Do udziału w konkursie ?Piękna Wieś 2016 na szczeblu powiatowym? zakwalifikowali się laureaci I miejsc Konkursu.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content