Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie

PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK

ul. Lipowa 3c 84-100 Puck
(budynek MOKSiR-u w Pucku)

Jeżeli picie alkoholu lub nadużywanie środków odurzających jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień to zapraszamy do skorzystania z usług Punktu Pomocy Rodzinie.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym.

Główne zadania Punktu Pomocy Rodzinie to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych i psychiatrycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu lub środków odurzających do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.

 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie odbywają się w następujące dni:

Poniedziałek

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek

13:00 – 16:00 – porady prawne

Środa

16:00 – 18:00 – konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu oraz ofiar przemocy

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)

12:00 – 17:00 – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających (narkotyki, dopalacze) i ich rodzin

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 570 917 778, w godzinach przyjęć specjalistów.

Wybierz interesujący układ