Spotkanie konsultacyjne w dniu 10 sierpnia 2015 w Osadzie Sławutowo

P3360802

 

 

2

 

03

 

04
5

 

Wójt Gminy Puck oraz Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka serdecznie zapraszają na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 sierpnia 2015 w godzinach 17 – 20. Spotkanie odbędzie się w Osadzie Sławutowo, ul. Wejherowska 76.

Ramowy program spotkania:

1. Wprowadzenie do spotkania – program, cele.

2. Przedstawienie raportu dotyczącego diagnozy obszaru.

3. Omówienie analizy SWOT.

4. Określenie obszarów priorytetowych, celów i zadań LSR 2014 – 2020.

5. Dyskusja, podsumowanie spotkania.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu i podkreślamy że kształt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 przełoży się bezpośrednio na możliwości aplikowania o środki finansowe Gminy i jej mieszkańców.

Wybierz interesujący układ