Gminie Puck przyznano dofinansowanie na zadanie pn: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puck w latach 2019-2020”

 

 

Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-27/3885/2019/AZBEST-2019 z dnia 08.11.2019 Gminie Puck przyznano dofinansowanie na zadanie pn: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puck w latach 2019-2020”. Zgodnie z umową koszt kwalifikowany zadania wynosi 62 640,00zł. Dotychczas na podstawie oświadczenia z dnia 02.12.2019 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał na konto Gminy kwotę 18 468,00zł. Środki te stanowiły dofinansowanie na utylizację eternitu dla 17 wnioskodawców, którzy przedłożyli komplet wymaganych dokumentów. Zostały
one w całości im przekazane.

Pozostała część dotacji dotyczy 28 wniosków, które zostaną zrealizowane w terminie do 30.09.2020.

Wybierz interesujący układ