Search
Close this search box.

Modernizacji ul. Lipowej w Rekowie Górnym

Gmina Puck zawarła umowę na realizacje zadania pn. „Modernizacji ul. Lipowej w Rekowie Górnym. Modernizowany odcinek drogi rozpoczyna się w pobliżu skrzyżowania ul. Lipowej, Czapiewskiego i Modrzewiowej, a kończy na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Różanej.

Źródło dofinansowania: EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji/nazwa operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz dojazdu do usług publicznych i zakładów pracy poprzez modernizację drogi ul. Lipowej w Rekowie Górnym

Planowane/przewidywane wyniki operacji: Przebudowa drogi na odcinku 0,53 km

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 

Zakres inwestycji, obejmuje wykonanie m.in.:

  1. modernizacji odcinka drogi lokalnej o długości ca 0,56 km, w tym rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, progów zwalniających wraz z ich obramowaniem
  2. rozbiórce istniejących barierek zabezpieczających ruch pieszy;
  3. rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
  4. wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów wraz z ich obramowaniem;
  5. wykonaniu nowych progów zwalniających typu wyspowego;
  6. wykonaniu barierek U-12 w pobliżu przejść dla pieszych;
  7. rozebranie istniejących i wykonanie nowych znaków pionowych oraz poziomych zgodnie z projektem organizacji ruchu;

Wykonawcą zadania została firma HARD-BRUK Inwestycje Sp. z o.o. z Redy.

Wartość robót wynosi 3,1 mln zł, a realizacja trwać będzie 7 miesięcy.

 

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: