• EKO
  • Modernizacji ul. Lipowej w Rekowie Górnym

Modernizacji ul. Lipowej w Rekowie Górnym

Gmina Puck zawarła umowę na realizacje zadania pn. „Modernizacji ul. Lipowej w Rekowie Górnym. Modernizowany odcinek drogi rozpoczyna się w pobliżu skrzyżowania ul. Lipowej, Czapiewskiego i Modrzewiowej, a kończy na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Różanej.

Zadanie dofinansowane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres inwestycji, obejmuje wykonanie m.in.:

  1. modernizacji odcinka drogi lokalnej o długości ca 0,56 km, w tym rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, progów zwalniających wraz z ich obramowaniem
  2. rozbiórce istniejących barierek zabezpieczających ruch pieszy;
  3. rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
  4. wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów wraz z ich obramowaniem;
  5. wykonaniu nowych progów zwalniających typu wyspowego;
  6. wykonaniu barierek U-12 w pobliżu przejść dla pieszych;
  7. rozebranie istniejących i wykonanie nowych znaków pionowych oraz poziomych zgodnie z projektem organizacji ruchu;

Wykonawcą zadania została firma HARD-BRUK Inwestycje Sp. z o.o. z Redy.

Wartość robót wynosi 3,1 mln zł, a realizacja trwać będzie 7 miesięcy.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content