• GOPS
  • NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.

Program ?Rodzina 500 plus? funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Osoby, które w ubiegłym roku złożyły wniosek o wypłatę świadczenia, mają zapewnione finansowanie do września 2017 roku. Jeżeli chcemy dalej pobierać pieniądze na dzieci, musimy złożyć nowy wniosek.

Jest kilka możliwości złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Można to zrobić osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Pucku, ul. 10 Lutego 38 ? parter, lub wysłać listem poleconym. Wniosek można też złożyć bez wychodzenia z domu, przez Internet, i to na kilka sposobów: za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 31 października, nie wcześniej niż 1 sierpnia. W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Główne założenia programu Rodzina 500+ pozostają bez zmian: świadczenie wychowawcze wypłacane będzie na drugie i kolejne dziecko bez względu na zarobki rodziny. Na pierwsze czy jedyne dziecko 500+ zostanie przyznane, jeśli dochód nie przekracza 800 zł (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko).

Rząd postanowił jednak uszczelnić program i zaostrzył kryteria przyznawania pieniędzy m.in. rodzicom, deklarującym samotne wychowywanie dziecka. Do tej pory, jeśli np. matka we wniosku zaznaczyła, że jest samotna, pod uwagę brane były tylko jej dochody i nikt nie sprawdzał, czy kobieta faktycznie samotnie zajmuje się dzieckiem. Teraz ma być inaczej. Samotny rodzic, aby dostać 500+ będzie musiał wystąpić o alimenty od drugiego rodzica (chyba, że ten jest nieznany albo nie żyje lub sąd oddalił powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica).

Druga ważna zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie ryczałtu. Dotychczas osoby te składały oświadczenie o dochodach. Aktualnie dochód ten będzie obwieszczany przez ministra właściwego ds. rodziny w terminie do 1 sierpnia każdego roku. Kolejna zmiana polega na tym, że dochód nie będzie traktowany jako utracony, gdy rodzic w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia z pracy zatrudni się u tego samego pracodawcy. Nie będzie też można zlikwidować działalności gospodarczej i podjąć jej na nowo wcześniej niż po trzech miesiącach.

Informator Rodzina_500+_01 Informator Rodzina_500+_02

500 w pigulce_01 500 w pigulce_02 500 w pigulce_03 500 w pigulce_04 500 w pigulce_05 500 w pigulce_06

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content