„ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA” szkolenie przeznaczone dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

W dniach 14 i 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck odbyło się szkolenie przeznaczone dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Podczas szkolenia poruszane były następujące kwestie:

  1. Prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (zezwolenia, opłaty, zakazy sprzedaży w wyjątkowych sytuacjach).
  2. Podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych.
  3. Zachowanie się człowieka będącego pod wpływem alkoholu.
  4. zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
  5. Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Puck. W związku z dużym zainteresowaniem, szkolenie musiało zostać rozłożone na dwa dni.

Wybierz interesujący układ